Cobots vs. Traditionella Robotar – Vad är skillnaden?

by Karl Edqvist

Traditionella robotar har länge varit ett vanligt verktyg, hjälpmedel och stöd inom tillverknings- och processindustrin. I jämförelse med en mänsklig arbetare är de traditionella robotarna väldigt effektiva på att utföra uppgifter som kräver precision, hastighet och styrka. Därför har de blivit vanliga och populära i dagens alltmer automatiserade fabriker.

Tack vare teknologiska framsteg har en ny sorts skapats och börjar sakta men säkert bli allt vanligare inom industrin – cobots. I den här artikeln går vi igenom vad en cobot är, de största skillnaderna samt de fördelar och nackdelar som finns med den nya teknologin. 

Vad är en cobot?

En cobot, även kallat samarbetande robot, är designad för att kunna arbeta tillsammans och samarbeta med människor i sin arbetsmiljö. Cobots är oftast mindre och mer flexibla än en traditionell robot och är fullutrustad med sensorer och kameror för att kunna anpassa sig till sin omgivning. Den känner till exempel av om en människa står bredvid den eller går i närheten och anpassar sig efter det. 

En cobot är också betydligt enklare att programmera, och med rätt programmering kan en och samma robot utföra en stor mängd olika arbetsuppgifter. Det gör att du kan använda en cobot till flera olika arbetsuppgifter genom att snabbt programmera om den. Om roboten till exempel behövs för att packa en dag och montera nästa dag är det inga större problem att flytta och programmera om den.

Fördelar med cobots vs. traditionella robotar

En av de största fördelarna med cobots är säkerhetsaspekter. I och med att de är tillverkade och anpassade för att jobba tillsammans med människor har man lagt stor vikt på säkerhet. Tack vare de många kameror och sensorer som roboten är utrustad med känner den av när en människa är i närheten och anpassar sig efter det. 

Även om de flesta traditionella robotar också har säkerhetsfunktioner är de inte lika säkra för människor som en cobot.

Sensorerna och kamerorna leder också till nästa stora fördel – samarbetsförmågan. Eftersom den känner av vad som händer i sin omgivning kan den enkelt samarbeta med andra robotar och mänskliga arbetare runt omkring sig. Den kan till exempel ge en arbetare rätt verktyg eller hjälpa till att lyfta något. 

En cobot är också väldigt lätt att programmera om och därmed anpassa efter arbetsuppgiften. Det är speciellt viktigt för mindre företag inom automatisering som inte har kapitalet att investera i flera robotar. Med en cobot kan de enkelt flytta runt och programmera om en och samma robot så att den kan utföra flera olika arbetsuppgifter, något du inte enkelt kan göra med en traditionell robot.

Nackdelar som cobots har jämfört med traditionella robotar

Även om det finns många fördelar med cobots så har de även några nackdelar. Eftersom de är relativt små klarar de inte av att utföra tyngre arbeten, som att till exempel lyfta och förflytta väldigt tunga föremål. Då krävs fortfarande en stor anpassad vanlig robot för att kunna utföra jobbet. 

En annan stor nackdel är kostnaden. Cobots är en relativt ny teknik och är därmed väldigt kostsamt för företag att implementera. Det kan göra det svårt för mindre företag som kanske inte har råd att spendera de pengarna som krävs för att köpa in en cobot. 

 

You may also like