Hur lång tid tar det att få pass?

by Karl Edqvist

Svenska pass för personer över tolv år varar i fem år. Det innebär alltså att vart femte år måste du gå igenom processen att skaffa ett nytt pass. För att få ett pass måste du först besöka en polisstation under en passtid för att utföra ansökningen. Leveranstiden av pass varierar mellan fem till och med fjorton arbetsdagar. Med andra ord kan du vanligtvis vänta upp till tre veckor på ditt pass efter att du har besökt polisstationen.

Just nu råder det även lite kaos på många polisstationer då väntetider på passtid överskrider sex månader. Det innebär att även leveranstiden av pass ökar. Nu har personer rapporterat att leveranstiden kan bli upp till tjugo arbetsdagar. Med andra ord 4 veckors väntetid.

Hur lång tid tar det att få pass – sammanfattning

  • Pass måste förnyas vart femte år
  • Du ansöker först om ett nytt pass på polisstationer
  • Leveranstiden är vanligtvis 5-15 arbetsdagar
  • Just nu kan leveranstiden bli upptill tjugo arbetsdagar

You may also like