Guide – Så mycket protein behöver du varje dag

by Karl Edqvist

Tallriksmodellen kommer de flesta utav oss ihåg från våra skoldagar. Däremot kan det var svårt på hur mycket protein vi faktiskt ska få i oss dagligen.Enligt nordiska näringsrekommendationerna (NNR 2012) ska människors dagliga energiintag bestå av cirka 10-20% protein. Det innebär att kvinnor i vuxen ålder bör äta ungefär 53-106 gram protein dagligen, medan män i samma ålder bör äta 65-130 gram protein dagligen.

Hur mycket protein per dag – specialfall

Rekommendationen angående 10-20% av energiintaget kvarstår. Däremot behöver exempelvis idrottande människor ett större energiintag. Därför bör idrottande kvinnor äta 60-120 gram protein och idrottande män 75-150 gram. Ett annat undantag är barn under två år som har en annorlunda kost än vuxna människor och därav ser rekommendationen annorlunda ut.

För mycket protein

Trots att många är oroliga för ett lågt proteinintag så tyder studier på att svenskar oftast äter för mycket protein. Därför är det viktigt att du läser på om matvaror innan du äter dem.

You may also like