Får du någon gång köra om till höger på motorväg?

by Karl Edqvist

I allmänhet är det viktigt att känna till vägkörningsbestämmelser, i synnerhet om du någon gång får köra om till höger på motorväg. Ämnet kanske kan kännas lika trassligt som en nudelsallad. Men varför är det så komplicerat? Låt oss ta reda på det tillsammans!

Är det lagligt att köra om till höger på motorväg?

Strikt taget, enligt svensk lag, är svaret nej. Du får endast köra om till höger om det finns flera markerade körfält i din färdriktning och det andra fordonet befinner sig i vänster körfält. Men, som med de flesta regler, finns det undantag.

Undantag för regeln

1. Vid köbildning

2. På utfart och infart

3. Om det finns gott om plats och säkerhet kan garanteras

Situation Ja/Nej Körriktning
Köbildning Ja Längst till höger
Utfart och infart Ja Samma som trafikflödet
Gott om plats Nej Vänster körfält
Baserad på säkerhet Nej Vänster körfält

Konsekvenser av olämplig omkörning

Omkörning till höger på en motorväg kan leda till farliga situationer och i värsta fall till en olycka. Därför kan du få böter om du inte följer reglerna. Har du redan koll på dina facts? Om inte, är det dags att slå upp i körkortsboken!

You may also like