Patrik Waldau – den kristna brudgummen

by Karl Edqvist
pastor

Många hör säkert efternamnet “Waldau” och kopplar samman det med ett av de märkligaste mordfall som skett i Sverige i modern tid. Detta inträffade 2004 och satte fokus på Knutbysekten, speciellt en pastor samt en kvinna som kallade sig för “Kristi brud”. Bland de anhöriga och involverade i detta fanns en man vid namn Patrik Waldau – gift med någon som ansåg sig vara gift med Kristus. 

Snabbfakta om Patrik Waldau:

När är Patrik Waldau född?1975
Har Patrik Waldau familj?Ja, han är omgift med Maria Waldau och de har ett barn. Har sedan sitt tidigare äktenskap två barn 
Vem var Patrik Waldau tidigare gift med?Åsa Waldau
Var bor Patrik Waldau idag?Enligt www.hitta.se så bor han i Bohus-Björkö

Knutby och mordet

Knutby är en by i Uppland och hem för Knutby Filadelfiaförsamlingen, en frikyrklig församling inom Pingstkyrkan. 

Det som hände i Knutby var att församlingen gradvis förändrades, från att vara en vanlig församling till att bli alltmer sektlik och slutligen bli en fullskalig sekt. Församlingen var redan starkt karismatisk, det vill säga att det var mycket fokus på ledarna, musik i form av lovsång och starka känslor. 

En av pastorerna, Helge Fossmo, blev dömd för att 2004 ha mördat sin fru, Alexandra Fossmo, som var Åsa Waldaus syster. Hans barnflicka utförde själva mordet genom hans manipulation och hon skottskadade även en granne. 

Eftersom mordet satte fokus på församlingen så granskades kulturen som lett fram till att detta kunde ske och omvärlden häpnade över vad som försiggått bakom lyckta dörrar. 

Tecken på när en gruppering övergår i en sekt:

 • Uteslutning/avskiljning av enskilda 
 • I konflikt mot samhället i stort
 • Elitism
 • Hierarki
 • Medlemsskapet blir exklusivt
 • Hög kontroll av medlemmars tankar och beteende
 • Stränga levnadsregler
 • Reglering av medlemmars sexualitet
 • Tystnadskultur och brist på transparens
 • Lydnad
 • Vi och dem-tänkande

“Kristi brud” i Knutby

Åsa Waldau blev pastor i Knutby 1993. På den tiden hade Filadelfiaförsamlingen bara ett fyrtiotal medlemmar och Åsa såg stora chanser till expansion. Framgångsrikt hittade och rekryterade hon främst ungdomar till Knutby.

1997 kom Helge Fossmo till Knutby och med honom ändrades mycket av teologin. Det var i denna nya tro som det hölls en ceremoni, där Åsa gifte sig med Jesus och blev “Kristi brud”. Det handlade också mycket om profetior, drömmar och förutsägelser. Knutbysekten blev ett faktum. 

Åsa blev i sin ställning som Kristi brud oantastlig och församlingen behövde passa upp på henne och komma med gåvor för att inte bli ansedda som “fel” och bli utstötta. 

Församlingen tog sedermera avstånd från “Kristi brud-läran” och församlingen lades ner 2018. Under 2020 blev Åsa Waldau dömd för åtta fall av misshandel som ska ha skett under Knutbytiden. 

Patrik Waldau och Åsa Waldau

Patrik träffade Åsa när de båda pluggade i Uppsala och hon var ungdomspastor i Pingstförsamlingen. Han bjöd in henne till församlingen där han hade vuxit upp, Knutby, och därefter fick de positioner som ledare inom densamma.

Åsa och Patrik var gifta “på pappret” men hade båda andra relationer under många år. Under tidigt 2000-tal inledde Patrik en relation med Maria, som var barnflicka till parets två barn. Relationen håller än idag, de gifte sig 2017 och har fått barn. Maria har berättat att hon var en av Kristi bruds “tärnor” och att hon då enbart levde för att tjäna Åsa.

Patrik var med i “Uppdrag granskning” på SVT och berättade att han haft fel om Åsa och deras tro hela tiden. Han har vittnat om misshandel som skett, både från hans sida och andras och tar nu avstånd från sitt tidigare engagemang i rörelsen. 

Patrik Waldaus dotters berättelse

År 2021 var Patrik och Åsas dotter Emma med i “Sektpodden” och berättade om sin uppväxt och sina erfarenheter av att växa upp i Knutbysekten och i skuggan av mordet, där hennes moster mördades och fasters man skottskadades. Hon berättar att hon som “Kristi bruds” dotter fick en särställning i gruppen. Hon fick ofta dyrbara presenter, som hon själv inte tyckte om men som skulle glädja Åsa.

Hon har berättat att hon förstod under hela uppväxten att Maria och Patrik var ihop. Hennes farmor och farfar, Patrik Waldaus föräldrar, som barnen mest bodde tillsammans med, samt pappa Patrik och hans fru Maria har varit en trygghet under uppväxten. 

You may also like