Likheter och skillnader mellan katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan

by Karl Edqvist

Grundläggande fakta

Bär med mig här för ett ögonblick, och vi ska dyka rakt in i detaljer om likheter och skillnader mellan den katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan. Men låt oss börja med en snabb översikt över allmän information med hjälp av denna table

Kyrka Huvudsakliga läror Sakramenter (Tjänster)
Katolska Kyrkan Tro på treenigheten och Marias jungfru-moderskap 7 (Ex: Dop, Kommunion)
Ortodoxa Kyrkan Tro på treenigheten och förnekande av de katolska dogmerna 7 (Ex: Dop, Kommunion)
Protestantiska Kyrkan Tro på treenigheten och lagtonsprincipen 2 (Ex: Dop, nattvard)

Likheter

Tro det eller ej, det finns faktiskt ganska många likheter mellan dessa tre kristna samfund. En klassisk likhet, som du kanske redan vet, är tron på Treenigheten: Fadern, Sonen (Jesus Kristus) och den Helige Ande. Dessutom erkänner alla tre samfunden vikten av bibeln som Guds ord. Ännu mer likande är att alla tre samfunden tror på Jesu korsfästelse och uppståndelse.

Skillnader

Nu, kommer den stora frågan: Vilka är skillnaderna? Vips – och du har en uppsjö av dem! Katolska kyrkan betonar kyrkans auktoritet och traditioner, medan den Ortodoxa kyrkan prioriterar bibelns auktoritet och motstår införandet av nya dogmer. Faktum är att protestanter oftast förkastar både den Katolska kyrkans auktoritet och de Ortodoxa kyrkans traditioner. De litar endast på bibeln som deras främsta auktoritet, en princip som de kallar ’Sola Scriptura’.
Trots dessa skillnader, eller kanske tack vare dem, har dessa olika uttryck av kristendomen överlevt och blomstrat i tusentals år.

Är det samma gud vi pratar om?

Ja, det är definitivt samma Gud i alla tre samfunden. Men hur den här guden tolkas och uppfattas är vad som skapar skillnader i tro och ritual. Ändå är det viktigt att komma ihåg att dessa skillnader ofta, framför allt, handlar om tradition och tolkning, inte om grundläggande trosuppfattningar.

Slutligen, oavsett vilket samfund man tillhör eller vilka skillnader och likheter som finns, är det slutgiltiga målet alltid detsamma: att leva ett gott liv, att söka förstå

You may also like