Likheter och skillnader mellan katolska ortodoxa och protestantiska kyrkan

by Karl Edqvist

Vad är likheterna och skillnaderna mellan katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkor?

Så, du är nyfiken på olika former av kristendom, speciellt katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan. Flummigt? Nåväl, låt oss dyka in i ämnet! Du vet, alla dessa tre strömningar delar trots allt samma rötter i det tidiga kristendomet, men har utvecklats unikt under seklen.

Likheter mellan de tre grenarna av kristendom

Den mest uppenbara likheten mellan dessa kyrkor är deras gemensamma tro på Jesus Kristus som Guds son och frälsaren för mänskligheten. Treenighetstro, Skriftens auktoritet och idén om nåd genom tro är också gemensamma teman som binder dessa kyrkor tillsammans. Nu kanske du undrar, ”Men hur är de olika?” Bra att du frågar! Låt oss dyka in lite mer i detalj och vi ska göra precis det.

Kyrka Grundad Några särdrag
Katolska kyrkan 33 AD Påvarnas ledning, menar att de är den mest legitima efterföljaren till det tidiga kristendom
Ortodoxa Kyrkan 1054 AD Acknowledged som den andra stora splittringen från det tidiga kristendom, värderar Tradition högst
Protestantiska Kyrkan 1517 AD Tror att varje individ har direkt tillgång till Gud utan inblandning av kyrkan

Hur skiljer sig dessa kyrkor åt?

De tre kyrkorna har skilt sig åt i ledarskap, kyrkan praktiker och läror. Katolska kyrkan leds av påven medan ortodoxa kyrkan leds av flera biskopar. Protestanter däremot, har ingen central auktoritet.

Diverse Skillnader

  • Katolska kyrkan bygger på Traditionen samt Bibelns läror
  • Ortodoxa kyrkan betonar betydelse i mystiska aspekter i tron
  • Protestantiska kyrkan fokuserar mer på individens personliga relation med Gud

Så där hittar du några grundläggande likheter och skillnader mellan de ortodoxa, katolska och protestantiska kyrkorna! Det är alltid spännande att jämföra och kontrastera olika traditioner, inte sant?

You may also like