Hur många bor i USA?

by Karl Edqvist
USA

Att flytta till Amerika har sedan länge varit drömmen för många. Där kunde man förverkliga sig själv och bli rik. Under 1800-talet emigrerade åtskilliga europeer till landet av “mjölk och honung”. Inte minst många svenskar sökte lyckan i USA av ekonomiska skäl, men också till följd av religiösa förföljelser i hemlandet. För många utvandrare blev dock livet i USA ganska tufft.

Hur många bor i USA idag? År 2022 bor 334 miljoner människor i de förenta staterna. Till det antalet kommer sannolikt ett stort antal illegala invandrare. De flesta kommer från Latinamerika och finns i stater som California och Texas. 

Hur många människor bor i USA?

Ingen vet exakt hur många personer som bor i USA, beroende på situationen med illegala invandrare. Det finns naturligtvis också många boende som inte är amerikanska medborgare, men som lever och verkar i landet. USA har alltid betraktats som en smältdegel, där flera nationaliteter samarbetar eller snarare tvingas samarbeta. Det hindrar inte att flera storstäder har dominerats av specifika invandrargrupper. Irländare och polacker i Chicago, italienare i New York och latinamerikaner i Los Angeles.

Vi vet att den färgade befolkningen i USA är betydande, men hur många svarta bor i USA? Det finns idag cirka 37 miljoner afroamerikaner i USA, vilket innebär att de utgör cirka 11 procent av invånarna i USA.

Hur många svenskar bor i USA?

Idag bor det 150 000 svenskar i USA. De har officiellt utvandrat från Sverige. Vi får räkna med att det finns ett stort antal svenskar därutöver, som arbetar eller studerar i USA, men som fortfarande är svenska medborgare.

Flera svenska företag har verksamheter i USA. Ett stort antal ungdomar studerar på amerikanska college och universitet. Dagligen får vi rapporter om svenska ishockeyspelares bravader i National Hockey League. Sammanlagt är spelarna inte så många i antal, men de får stor uppmärksamhet. Slutsatsen är tyvärr att det inte går att svara exakt på frågan “hur många svenskar bor i USA?”.

You may also like