Det har hänt en olycka, när är du skyldig att kalla på polis?

by Karl Edqvist

Det har hänt en olycka, när är du skyldig att kalla på polis?

Olyckor är oförutsägbara, de kan inträffa när som helst och var som helst. Men vet du när du verkligen är skyldig att kalla på polisen?

Om du vittnar till en olycka, är det första du gör att kontrollera säkerheten för alla inblandade. Har någon skadats? Är det risk för mer skada? Om svaret är ja, ring 112 omedelbart och begär polis och medicinsk assistans.

Men ibland kan en situation vara mindre tydlig. Är du skyldig att ringa polisen om ingen är skadad, men egendom skadad? Ja, om skadan är betydande. En bilolycka med stor skada på fordonen kräver polisens närvaro. Mindre skador, som en platt däck eller mindre repor kanske inte.

I början kan det vara lite förvirrat, men här är några vanliga scenarier när du bör ringa polisen:

  • En olycka med fysisk skada.
  • En olycka där någon är aggressiv eller hotfull.
  • En allvarlig skada på egendom.
  • Du är osäker på vad du ska göra.
Situation Behöver jag ringa polisen? Ytterligare åtgärder
Personskada vid en olycka Ja Ring 112 och invänta hjälp
Aggressivt eller hotfullt beteende Ja Sök skydd och ring 112
Väsentlig skada på egendom Ja Dokumentera skadorna, om möjligt
Osäker på vad som ska göras Ja Polisen kan vägleda dig

Tänk på, oavsett situation, säkerheten kommer alltid först. Även om du tror att en situation inte kräver det, är det bättre att vara på den säkra sidan och kontakta polisen. Det är därför vi alla bör ha nödnumret inprogrammerat i våra telefoner.

You may also like